Month

Nisan 2021
SERİ MUHAKEME NEDİR? Seri muhakeme usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 250. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda açıkça düzenlenen suçlarla sınırlı olarak yine kanunla belirtilen koşullarda uygulanabilecek istisnai bir muhakeme yöntemidir. Seri yargılama usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir yargılama usulüdür. Seri muhakeme usulüne, tâbi olduğu...
Devamını Oku
4857 Sayılı Yasanın 25/II bendi kapsamında haklı nedenle iş akdinin feshi durumunda uygulanacak çıkış kodları nelerdir? 08.04.2021 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021/9 Sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgede değişikliğe gidilmiş olup Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından web sitesinde “KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu’’ aşağıdaki şekilde yayınlanmıştır; ‘’Ahlak ve iyi niyet...
Devamını Oku